لئوناردو داوینچی

تابلو شام آخر

شامِ آخر یکی از دیوارنگاره‌های لئوناردو دا وینچی ایتالیایی است. این اثر هنری نشانگر صحنه‌هایی از شام آخر روزهای پایانی عمر مسیح است آنطور که انجیل به آن اشاره کرده‌است. این نقاشی بر پایه ی کتاب یوحنا، باب ۱۳ آیه ی ۲۱ است … ادامه مطلب

0نظرات