هوش

ارتباط نقاشی و هوش

ارتباط نقاشی و هوش

ارتباط نقاشی و هوش:   نقاشی عمل بکار بردن رنگ دانه محلول در یک رقیق کننده و یک عامل چسپاننده یک چسب بر روی یک سطح نگهدارنده مانند کاغذ ، بوم یا دیوار است. این کار توسط یک نقاش انجام … ادامه مطلب

0نظرات