توجه: این محصول با xfc face متفاوت می باشد و مدل پلاس میباشد.