کوکتل وولر VOLER هیالورونیک اسید Hyaluronic acid
کوکتل وولر VOLER هیالورونیک اسید Hyaluronic acid
کوکتل وولر VOLER هیالورونیک اسید Hyaluronic acid
کوکتل وولر VOLER هیالورونیک اسید Hyaluronic acid
کوکتل وولر VOLER هیالورونیک اسید Hyaluronic acid
کوکتل وولر VOLER هیالورونیک اسید Hyaluronic acid
کوکتل وولر VOLER هیالورونیک اسید Hyaluronic acid
کوکتل وولر VOLER هیالورونیک اسید Hyaluronic acid

آماده ارسال


کوکتل وولر VOLER هیالورونیک اسید Hyaluronic acid

  • افزایش تغذیه و آبرسانی
  • کمک به افزایش سفتی و حالت ارتجاعی پوست
  • کاهش ظهور خطوط ریز و چروک
  • تقویت ظاهر جوان پوست
  • حفظ رطوبت
  • افزایش ویسکوزیته
  • کاهش نفوذپذیری مایع خارج سلولی
  • افزایش مقاومت مکانیکی
  • افزایش ترمیم بافتی
  • تسکین پوست