کوکتل وولر VOLER چربی سوز (لاغری) Local slimming
کوکتل وولر VOLER چربی سوز (لاغری) Local slimming
کوکتل وولر VOLER چربی سوز (لاغری) Local slimming
کوکتل وولر VOLER چربی سوز (لاغری) Local slimming
کوکتل وولر VOLER چربی سوز (لاغری) Local slimming
کوکتل وولر VOLER چربی سوز (لاغری) Local slimming
کوکتل وولر VOLER چربی سوز (لاغری) Local slimming
کوکتل وولر VOLER چربی سوز (لاغری) Local slimming

کوکتل وولر VOLER چربی سوز (لاغری) Local slimmingکوکتل وولر VOLER چربی سوز (لاغری) Local slimming


آماده ارسال


کوکتل وولر VOLER چربی سوز (لاغری) Local slimming

  • مراقب و ترمیم پوست
  • بازسازی و اثر استحکام پوست
  • عصاره گینگو ، روتین و تکسرورتین(فلاونوئیدها) برای تحریک و تقویت میکروکسیولاسیون و رگهای خونی برای جلوگیری از تجمع سلویت جدید
  • برای بازسازی و اثر استحکام پوست
  • از بین بردن مایعات انباشته شده با سموم انباشته